Perla Feministak – Perlas Feministas

Iniciativa del Ayuntamiento de Llodio – Laudioko Udalaren ekimena

8. bineta 

2020ko uztailaren 2a, osteguna. Gaurko binetaren azalpena:

Pertsona asko ahul sentitu izan da pandemia honetan zehar; egoera hori egunero bizi dute indarkeria matxista jasan ohi duten emakumeek, baina ez birus batengatik, gizon matxisten indarkeriagatik baizik.

Azken perla honetan, esan nahi genuke zaurgarritasuna badela pertsona guztiok geure baitan dugun ezaugarrietako bat; alabaina, badugula, baita ere, trauma-egoerak gainditzeko gaitasun handia, indarkeria matxistako egoerak, esaterako. Proposatzen dizuegu indarguneetan zentratzea, trauma-egoera horietan bizirauteko egunero egiten ditugun gauza guztietan, eta horiek balioestea indarkeria matxistarik gabeko gure bizitza berreskuratzeko estrategia gisa.

 

Berdintasun zerbitzua 94 403 48 50. astelehenetik ostiralera (8:00-15:00)

Indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzua 900 840 111 (24 ordu)

Larrialdiak  112 (24 ordu)

Octava viñeta

Jueves, 2 de julio de 2020. La explicación de la viñeta de hoy:

Muchas personas se han sentido vulnerables durante esta pandemia, algo que las mujeres que sufren violencia machista viven cotidianamente pero no por un virus sino por la violencia de hombres machistas.

En esta última perla nos gustaría hablar de que la vulnerabilidad es algo que nos atraviesa a los seres humanos, pero también que tenemos una enorme capacidad para superar las situaciones de trauma como son las situaciones de violencia machista. Os proponemos que nos centremos en las fortalezas, en todas las cosas que cotidianamente hacemos para sobrevivir en esas situaciones de trauma y las pongamos en valor como estrategias para recuperar nuestra vida libre de violencia machista.

 

Servicio de igualdad 94 403 48 50.  lunes a viernes (8:00h-15:00h).

Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia 900 840 111 (24h)

Emergencias 112 (24h)