Perla Feministak – Perlas Feministas

Iniciativa del Ayuntamiento de Llodio – Laudioko Udalaren ekimena

7. bineta 

2020ko ekainaren 25a, osteguna. Gaurko binetaren azalpena:

Askotan entzuten dugu erraza dela jakitea zer ez den nahi, baina proposatzen dizuegu pentsatzea gure harremanetan egotea bai nahi dugunari buruz. Definitu zer den zuretzat tratu oneko harremana, egin zerrenda bat eduki behar dituen ezaugarri zehatzekin, eta, gero, konparatu zerrenda hori zure harreman afektiboetan presente dauden ezaugarriekin. Batzuetan, bizimodu osoa egoten gara nahi ditugun pertsonak noiz aldatuko diren zain, eta hori ez dago gure esku. Gogoan izan, maitasunak ezin du dena egin eta ez dela gure eginkizuna pertsonak aldatzea, eta ondo maite zaituenak, hitzez soilik ez ezik, ekintzen bidez ere ondo tratatzen zaituela.

 

Berdintasun zerbitzua 94 403 48 50. astelehenetik ostiralera (8:00-15:00)

Indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzua 900 840 111 (24 ordu)

Larrialdiak  112 (24 ordu)

Séptima viñeta

Jueves, 25 de junio de 2020. La explicación de la viñeta de hoy:

Muchas veces escuchamos que es fácil saber lo que no se quiere, pero os proponemos que pensemos sobre aquello que sí queremos que esté presente en nuestras relaciones. Define que es para ti una relación de buen trato, haz un listado con las características concretas que debe de tener y luego compara esa lista con las características que están presentes en tus relaciones afectivas. A veces, nos pasamos la vida esperando a que las personas a las que queremos cambien y eso no está en nuestras manos. Recuerda que el amor no lo puede todo, ni es nuestra función cambiar a las personas y que quien bien te quiere no solo te trata bien de palabra sino también con hechos.

 

Servicio de igualdad 94 403 48 50.  lunes a viernes (8:00h-15:00h).

Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia 900 840 111 (24h)

Emergencias 112 (24h)