Perla Feministak – Perlas Feministas

Iniciativa del Ayuntamiento de Llodio – Laudioko Udalaren ekimena

Bostgarren bineta – «NORMALTASUN BERRIRAKO» PERLA FEMINISTAK

2020ko ekainaren 11a, osteguna. Gaurko binetaren azalpena:

Orain datorrena, ikasteko denbora bat da. Gure planetan bizi ahal izateko aukera bat, elkarren arteko dependentziaz eta kolektiboa dena zaintzeko beharraz kontzientzia handiagoa izateko eskatzen duena. Munduan nola gauden aztertu behar dugu, antzinako errutinetan ez erortzeko. Burmuina proaktiboa da, baina entrenamendua behar du.

 

Pentsatu zer egin nahiko zenukeen. Egin dezakezun erronka txiki bat. Hori idatzi eta erabaki zein den ibilbide-orririk onena hori egiteko. Berrikusi zeure burua zaintzeko eta kolektiboa dena zaintzeko dituzun beharrak. Gorde konfinamenduan zehar sortu dituzun sareak, hobeto sentiarazi zaituztenak, zaindu eta errespetatu zaituztenak. Parte hartu espazio horietan-eta zure inguruko bizitza sozialean. Endorfinen pilula bat dira, norberaren hausnarketatik ateratzeko. «Normaltasun berrian» batak besteari elkartasunez laguntzeko eta solidaritate-euskarri oinarri tinkoa hartzeko.

 

 

Berdintasun zerbitzua 94 403 48 50. astelehenetik ostiralera (8:00-15:00)

Indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzua 900 840 111 (24 ordu)

Larrialdiak  112 (24 ordu)

Quinta viñeta – PERLAS FEMINISTAS PARA LA “NUEVA NORMALIDAD”

Jueves, 11 de junio de 2020. La explicación de la viñeta de hoy:

Es un tiempo de aprendizaje, una oportunidad para habitar nuestro planeta, con mayor conciencia de interdependencia y de la necesidad de cuidar lo colectivo. Tenemos que revisar nuestra manera de estar en el mundo para no caer en las viejas rutinas. El cerebro es proactivo pero necesita de entrenamiento.

 

Piensa en qué te gustaría hacer, un pequeño reto que puedas realizar. Escríbelo y decide la mejor hoja de ruta para realizarlo. Revisa tus necesidades de autocuidado, de cuidado de lo colectivo. Mantén las redes que hayas generado con el confinamiento, aquellas que te han hecho sentirte mejor, sentirte cuidada y respetada. Participa en esos espacios, en la vida social de tu entorno, porque son una píldora de endorfinas para salir de la rumiación con una misma. Para apoyarnos solidariamente en “la nueva normalidad”.

 

 

Servicio de igualdad 94 403 48 50.  lunes a viernes (8:00h-15:00h).

Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia 900 840 111 (24h)

Emergencias 112 (24h)