Perla Feministak – Perlas Feministas

Iniciativa del Ayuntamiento de Llodio – Laudioko Udalaren ekimena

Laugarren bineta – KONFINAMENDUTIK IRTETE PROZESURAKO PERLA FEMINISTAK

2020ko ekainaren 4a, osteguna. Gaurko binetaren azalpena:

Agian dagoeneko praktikan jarri duzu, baina beharrezkoa da zaintzeko (geu ere barne) zainketen banaketarekin jarrai dezagun.

Zurekin bizi den pertsona bakoitza, bere adinaren arabera, bizikidetza-unitatearen zaintza-beharrez arduratzea.

Zaintza-lanak ondasun komun bihur ditzagun, guztion ongizaterako horiek parteka banatuz.

Eska dezagun erakundeek gauza bera egitea dagokien zatian.

Egin ditzagun zaintza-lanak ondasun komun, guztien ongizaterako banatuz.

Hautsi ditzagun zaintzetan multitarea eta enpleguan prekarietatea.

Jarrai dezagun sarean lanean helburu horiek lortzeko.

 

Berdintasun zerbitzua 94 403 48 50. astelehenetik ostiralera (8:00-15:00)

Indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzua 900 840 111 (24 ordu)

Larrialdiak  112 (24 ordu)

Cuarta viñeta – PERLAS FEMINISTAS PARA LA DESESCALADA

Jueves, 4 de junio de 2020. La explicación de la viñeta de hoy:

Quizás ya lo hayas puesto en práctica pero es necesario que continuemos con el reparto de los cuidados para cuidar (nos).

Que cada persona con la que convives, en función de su edad, se responsabilice de las necesidades de cuidado de la unidad de convivencia.

Hagamos de las tareas del cuidado un bien común, con un reparto de las mismas para el bienestar de todas-os.

Exijamos que las instituciones hagan lo mismo en la parte que les compete.

Rompamos con la multitarea en los cuidados y con la precariedad en el empleo.

Sigamos trabajando en red para conseguir esos objetivos.

 

Servicio de igualdad 94 403 48 50.  lunes a viernes (8:00h-15:00h).

Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia 900 840 111 (24h)

Emergencias 112 (24h)