Perla Feministak – Perlas Feministas

Iniciativa del Ayuntamiento de Llodio – Laudioko Udalaren ekimena

Hirugarren bineta – KONFINAMENDUTIK IRTETE PROZESURAKO PERLA FEMINISTAK

2020ko maiatzaren 28a, osteguna. Gaurko binetaren azalpena:

Identifikatu nola sentitu zaren zure bizitzako fase honetan. Begiratu zure autokontakizunari. Nola hitz egiten diozu zeure buruari?

Gehiegikerietan espezializatutako jendeak beste pertsona batzuei egotzi egin ohi die beraiek dituzten emozio zirrara propioen erantzukizuna: «Zuk horrela jartzen nauzu», «Zuk haserretzen nauzu» eta abar.

Egoera beraren aurrean, pertsona bakoitzak emozio zirrara desberdinak ditu, baina denok eta guztiok arduratu behar dugu geure emozio zirrarez.

Ba al dago zure buruarekiko iritzi, pentsamendu, uste mugatzailerik? Gure indarguneak ikustea eragozten diguten sinesmenak. «Nik ezin dut», «ez zait aterako» tankerako eta motako esaldiak.

Pentsatu eta idatzi zer nahi duzun zure bizitzako esparru bakoitzean. Identifikatu helburu zehatzak, pentsatu zerk geldiarazi egiten zaituen, zer dagoen zure esku egin nahi dituzun aldaketak eragiteko.

Batzuetan, beharrezko da partekatzea nola sentitzen garen eta ditugun zalantzak: Zure inguruan ezin baduzu hitz egin, bilatu leku seguru bat eta deitu indarkeriaren biktimei laguntzeko zerbitzuetara.

 

Berdintasun zerbitzua 94 403 48 50. astelehenetik ostiralera (8:00-15:00)

Indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzua 900 840 111 (24 ordu)

Larrialdiak  112 (24 ordu)

Tercera viñeta – PERLAS FEMINISTAS PARA LA DESESCALADA

Jueves, 28 de mayo de 2020. La explicación de la viñeta de hoy:

Identifica cómo te has sentido en esta fase de tu vida. Observa tu autorrelato. ¿Cómo te hablas a ti misma?¿Cómo te hablan en tu entorno?

La gente especialista en abusar suele responsabilizar a otras personas de sus propias emociones: “Tú me pones así”, “Tú me enfadas”, etc.

Cada persona tenemos emociones diversas ante una misma situación, pero todas debemos de responsabilizarnos de nuestras propias emociones.

¿Hay alguna creencia limitante que tengas con respecto a ti misma? Creencias que nos imposibilitan ver nuestras fortalezas. Frases tipo: “yo no puedo», «no me va a salir”.

Piensa y escribe  qué quieres en cada  ámbito de tu vida. Identifica metas concretas, piensa que te detiene, qué está en tus manos para provocar los cambios que quieres acometer.

A veces, es necesario compartir cómo nos sentimos, nuestras dudas. Si no puedes hablar en tu entorno; busca un lugar seguro y llama a los servicios de atención a víctimas de violencia.

 

Servicio de igualdad 94 403 48 50.  lunes a viernes (8:00h-15:00h).

Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia 900 840 111 (24h)

Emergencias 112 (24h)