Perla Feministak – Perlas Feministas

Iniciativa del Ayuntamiento de Llodio – Laudioko Udalaren ekimena

Lehenengo bineta

2020ko maiatzaren 14a, osteguna. Gaurko binetaren azalpena:

COVID-19 garaian urruntze fisikoak ez du esan nahi isolamendu soziala. Gaur inoiz baino gehiago elkarren laguntza behar dugu. Sarea tokian tokikotik ehuntzea; izan ere, zerbait ikasi badugu, hori bada elkarrekiko dependenteak garela; besteak gabe, ezin dugu iraun, ezta eutsi ere. Horregatik pentsatu dugu astero laguntzea “perla feministak” partekatuz.

Partekatu nahi dugun lehenengo perla feminista bada egoera honetan senti ditzakegun emozioei buruzkoa.

Arnasa hartu, arnasa hartu eta arnasa hartu. Inork ez dizu debekatu sentitzea. Beraz, senti ezazu.

Ez itxi sentitzen duzun horretan, baina edozein emozio senti dezakezu.

Ez ihes egin horiei.

Emozioek kezkatzen gaituena identifikatzeko balio digute.

Egungo egoeran normala da beldurra, larritasuna edo tristura sentitzea.

Emozioek arreta kontzentratzen dute nork bere buruarengan, indibidualean, eta kolektiboan, botere handia dute gu ohartzen laguntzeko, gure artean distantziak izan arren ere, sentimendu asko partekatzen ditugula.

Idatzi, pentsatu edo esan ozenki zeintzuk diren zure beldur handienak. Beldurra sentitzea normala da, baina ez diogu geure buruari horietan harrapatzen utzi behar eta izura edo ikarara eraman gaitzan. Identifikatu eta zehaztu beldur bakoitza. beldur zehatz bakoitzari aurre egin estrategia-aukera batekin, betiere jakinaren gainean izanik, dena ez dagoela zure eskuetan. zer egin dezakezun zalantzarik baduzu, kontsultatu hemen:

 

Berdintasun zerbitzua 94 403 48 50. astelehenetik ostiralera (8:00-15:00).

Indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzua 900 840 111 (24 ordu)

Larrialdiak  112 (24 ordu)

Primera viñeta

Jueves, 14 de mayo de 2020. La explicación de la viñeta de hoy:

El distanciamiento físico en tiempos de COVID-19 no significa aislamiento social. Hoy más que nunca necesitamos acompañarnos, tejer red desde lo local, porque, si algo hemos aprendido, es que somos interdependientes. No podemos sobrevivir, ni resistir, sin las otras-os. por eso hemos pensado acompañarnos compartiendo semanalmente “perlas feministas”.

La primera perla feminista que queremos compartir es sobre las emociones que podemos sentir en está situación.

Respira, respira y respira, permítete sentir.

No te encierres en lo que sientes, pero permítete sentir cualquier emoción.

No huyas de ninguna de ellas.

Las emociones nos sirven para identificar lo que nos preocupa.

En la actual situación es normal sentir miedo, angustia o tristeza.

Las emociones, en lo individual, concentran la atención y,en lo colectivo, tienen un gran poder para ayudarnos a darnos cuenta de que, pese a nuestra distancias, compartimos muchos sentimientos.

Escribe, piensa o di en voz alta cuales son tus mayores miedos. sentir miedo es normal, pero no debemos dejarnos atrapar y que nos conduzca al pánico.  concreta cada miedo. Afronta cada miedo concreto con una opción de estrategia, sabiendo que no todo está en tus manos. si tienes dudas sobre lo qué puedes hacer, consulta aquí:

 

Servicio de igualdad 94 403 48 50.  lunes a viernes (8:00h-15:00h).

Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia 900 840 111 (24h)

Emergencias 112 (24h)