Laiaeskola Birtuala

 Beste zahartzaro bat ezinbestekoa da

  • Data: Azaroak 10, asteartea
  • Ordutegia: 19:00etatik 21:00etara

COVID19 delakoak eragindako osasun-krisian adineko emakumeek izandako esperientziei buruz hausnartzeko espazioa, batez ere pandemiak utzitako konfinamenduari eta ondoezei buruz.

Hizlaria: Anna Freixas, idazle feminista eta emakumeen zahartzeaz arduratzen den psikologo ikertzailea

Dinamizatzailea: Norma Vázquez, psikologo feminista

 Otra vejez es imprescindible

  • Fecha: 10 de noviembre, martes
  • Horario: 19:00 a 21:00

Para reflexionar sobre las experiencias de las mujeres mayores durante la crisis sanitaria por COVID19, principalmente durante el confinamiento y los malestares que les ha dejado la pandemia.

Ponente: Anna Freixas, escritora feminista y psicóloga estudiosa del envejecimiento de las mujeres.

Dinamiza: Norma Vázquez, psicóloga feminista