Manifestua: Lesbianak ikusgai eta eskubidedun // Manifiesto: Lesbianas visibles y con derechos

Apirilak 26an, ikusgarritasun lesbikoaren egunean, oraindik ere zaila da ikusgarritasun hori aldarrikatzea pandemiaren testuinguru honetan. Oraindik ere ondo esan behar da lesbianak badaudela eta harro egoteko arrazoi asko daudela, sareak eta beste besteak sareak erabiliko ditugu ahotsa altxatzeko.

Oraindik ere, lesbianak ikusezinak dira gure jendarteko hainbat esparrutan; esaterako: eskolan, familian, lanean, kalean… Eta zer esanik ez lesbiana nagusiak, migratuak edo asilo-eskatzaileak direnean.

Ikusezintasuna beste indarkeria mota bat da, emakumeei sexualitate aske eta autonomoa ukatzen jarraitzen duen gizarte patriarkal batean. Hainbeste emakume lesbianaren existentziarik eza edo ikusezintasuna gaitzestea da sistema baliatzen duen mekanismoa, gizartean sexu- eta genero-aniztasuna ukatzen jarraitzeko.

Gizarte osoaren erantzukizuna dela diskriminazio eta indarkeria mota guztien aurka borrokatzea. Lesbianen ikusgaitasuna sustatzen duten politika publikoak beharrezkoak dira, eta, batez ere, maskulinoa den LGTBI+ irudimenetik haratago doazenak.

Egun honetan, lesbiana horiek guztiak aldarrikatu nahi ditugu, ikusarazten direnak eta ez direnak. Gure helburua emakume lesbianek euren ikusgaitasuna nola bizi nahi duten askatasunez erabaki ahal izatea da eta, horretarako, baldintza egokiak sortzen jarraitzeko egingo dugu lan. Era berean,  dei egin nahi diegu pertsona, elkarte, kolektibo, erakunde eta organismo guztiei, jendarte osoari, lanean ere jarrai dezaten.

.

El 26 de abril, día de la visibilidad lésbica, sigue siendo complicado reivindicar esa visibilidad en este contexto de pandemia. Sigue siendo necesario decir bien alto que las lesbianas existen y que hay muchos motivos para estar orgullosas de serlo, aprovechando las redes y otras plataformas para alzar la voz.

Las lesbianas siguen siendo invisibles en muchos ámbitos de nuestra sociedad: escuela, familia, trabajo, en las calles… No podemos olvidarnos de las lesbianas mayores, de las lesbianas migradas, solicitantes de asilo y muchas otras mujeres lesbianas diversas.

La invisibilidad es otra forma más de violencia en una sociedad patriarcal que sigue negando una sexualidad libre y autónoma a las mujeres. La condena a la no existencia o la invisibilidad de tantas mujeres lesbianas es un mecanismo del que se sirve el sistema para seguir negando la diversidad sexual y de género en la sociedad. 

Es una responsabilidad de todo el conjunto de la sociedad luchar contra todas las formas de discriminación y violencia. Es necesario seguir implementando políticas públicas que fomenten la visibilidad de las lesbianas más allá del imaginario LGTBI+ eminentemente masculino.

En este día, queremos reivindicar a todas esas lesbianas, las que se visibilizan y las que no. Nos comprometemos a seguir trabajando para conseguir una sociedad en la que se den todas las condiciones para que las mujeres lesbianas puedan decidir libremente cómo vivir su visibilidad. Del mismo modo, queremos invitar a todas las personas, asociaciones, colectivos, instituciones y organismos, a la sociedad en su conjunto, a sumarse.   

.


Ez dago iruzkinik / No hay comentarios

Iruzkina publikatu / Publica un comentario