Arabako Errioxan, 2021ean ere, martxoaren 8a // En la Rioja Alavesa, en 2021 también, 8 de marzo

Berdintasun arlotik Berberana aldizkariari 2021eko apirileko zenbakian egindako ekarpena.

Aportación del área de Igualdad a la revista Berberana en su número de abril de 2021.


Ez dago iruzkinik / No hay comentarios

Iruzkina publikatu / Publica un comentario