AMETS DEZAGUN ZERUANDABILTZAN KOMETEKIN HEZKUNTZA-EKINTZA // ACCIÓN EDUCATIVA SOÑEMOS COMETAS QUE VUELEN ALTO


2016. urteaz geroztik, Entretanto Entretente – Bitartean Jolasean elkartea hainbat ekintza sustatzen ari da zurrumurruen aurka sentsibilizatzeko. Helburua da gizarte-kohesio handiagoa sortzen laguntzea eta kulturarteko bizikidetza hobetzea. Urte hauetan guztietan zehar, lankidetzan jardun dugu Arabako Errioxako Kuadrillaren sentsibilizazio-estrategian.

Informaziorik eza eta zurrumurru faltsuak hain nabarmenak diren garai honetan, prozesu partekatu honetan parte hartzen eta berdintasunezko gizartearen alde urratsak ematen jarraitzeko gonbita egin nahi genizueke.

Oraingoan, Kuadrillako hezkuntza-erkidegoak partekatutako baterako ekintza bat planteatzen dizuegu. Xedea da aldaketak bultzatzeko orduan ez gelditzea ikastetxearen barruan, baizik eta erkidegora zabaltzea. Hala, areagotu egingo da hezkuntzak gizarteratze-prozesuan eta aniztasunaren aurrean jarrera positiboak eraikitzean duen eragina. Ildo horri eutsiz, ikastetxeak oso gizarte-eragile garrantzitsu bihurtzen dira erkidegoan balio eta jarrera positiboak sustatzeko.

Horregatik, Arabako Errioxako hezkuntza-erkidego guztiari #AmetsDezagunZeruanDabiltzanKometekin Hezkuntza-Ekintzan parte hartzeko gonbita egiten zaio #ZurrumurrurikGabekoIkasgelakArabakoErrioxa kanpainaren barruan.

Nola parte hartu dezakezu?

Parte hartzeko aukera desberdinak planteatzen dizkizuegu, zuen denboren arabera hobekien egokitzen zaizkizuen ekintzetara anima zaitezkete, begiratu irudiak behan.

Desde el año 2016 la Asociación Entretanto Entretente – Bitartean Jolasean viene promoviendo diferentes acciones de sensibilización Antirumores que contribuyan a generar una mayor cohesión social y mejora de la convivencia intercultural. A lo largo de esos años, también hemos colaborado en la Estrategia de sensibilización de la Cuadrilla de Rioja Alavesa.

En estos días en que la desinformación y los falsos rumores están tan presentes, nos gustaría invitaros a seguir participando en este proceso compartido y seguir dando pasos en pro de una sociedad más igualitaria.

En esta ocasión, os planteamos una acción conjunta y compartida por la comunidad educativa de la Cuadrilla, que favorezca el impulso de cambios no solo dentro de cada centro, sino en la comunidad en su conjunto, lo que aumenta el impacto que tiene la educación en el proceso de socialización y en la construcción de actitudes positivas ante la diversidad. Los centros escolares se presentan así como un agente social de vital importancia para promover valores y actitudes positivas en la comunidad.

Por eso, se invita a toda la comunidad educativa de Rioja Alavesa a participar en la Acción Educativa #SoñemosCometasQueVuelenAlto enmarcada en la campaña #AulasLibresDeRumoresRiojaAlavesa.

¿Cómo puedes participar?

Os planteamos  distintas posibilidades de participación, podéis animaros a la/s acción/es que mejor os encaje/n según vuestros tiempos. Echarle un ojo abajo a las imágenes.


Ez dago iruzkinik / No hay comentarios

Iruzkina publikatu / Publica un comentario