AIARALDEA: CONCURSO BELDUR BARIK LEHIAKETA

Lanak aurkezteko epea: Irailaren 14tik azaroaren 5era arte

Lanak bidaltzeko emaila Amurrion: berdintasuna@amurrio.org

Informazio gehiago: beldurbarik.eus edo berdintasuna@amurrio.org

Sari banaketa: azaroaren 27an ONLINE


BB AIARALDEA

Beldur Barik programak Beldur Barik Jarrera! ikus-entzunezko lehiaketaren 11. edizioa antolatu du. Lehiaketaren xedea da emakumeek jasaten duten bereizkeria-egoerei aurre egiten dioten neska-mutilen adierazpenak onartu, baloratu eta bultzatzea. Lehiaketara aurkezten dituzten ikus-entzunezko lanak errespetuan, berdintasunean, askatasunean, autonomian, erantzukizunean eta indarkeria sexistaren gaitzespen irmoan oinarritutako jokabide eta jarrerak izan behar dira.

Proiektu parte-hartzaileek Beldur Barik jarrera islatu behar dute. Alegia, emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak gainditzeko, eta harreman askeak, errespetuzkoak, parekideak, anitzak eta ez-sexistak eraikitzeko konpromiso pertsonal eta kolektiboa erakutsi behar dute. Kalitate teknikoaren edo artistikoaren gainetik, mezuaren kalitatea baloratuko da: nesken ahalduntzetik gogoetak eta eztabaidak sortzeko gaitasuna, eta mutilen konpromisoa matxismoaren aurka.

Kategoriak
12-13 urte
14-18 urte
19-26 urte
Kategoria bereial: 10-12 urte (DBHrik ez duten herrietan)

Plazo de presentación de trabajos: Del 14 de septiembre al 5 de noviembre

Email para enviar los trabajos en Amurrio: berdintasuna@amurrio.org

Más información: beldurbarik.eus edo berdintasuna@amurrio.org

Reparto de premios en Aiaraldea: 27 de noviembre ONLINE


BB AIARALDEA

El programa Beldur Barik convoca la 11ª edición del concurso Actitud Beldur Barik Jarrera! con la finalidad de reconocer, valorar e impulsar cómo chicas y chicos se enfrentan a la actual situación de desigualdad de mujeres y hombres con actitudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad, la libertad, autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia sexista.

Los proyectos participantes deben plasmar la Actitud Beldur Barik Jarrera, reflejando el compromiso personal y colectivo para superar las diferentes formas de violencia machista y para construir unas relaciones libres, respetuosas, igualitarias, diversas y no sexistas. Por encima de la calidad técnica o artística, se valorará la calidad del mensaje, su capacidad para generar reflexiones y debates desde el empoderamiento de las chicas, y el compromiso de los chicos contra el machismo, reflejando la actitud Beldur Barik.

Categorías
 12-13 años
14-18 años
19-26 años
Categoría especial: 10-12 años (municipios sin Educación Secundaria)

Ez dago iruzkinik / No hay comentarios

Iruzkina publikatu / Publica un comentario