Jornada “Ciencia y Tecnología en femenino” jardunaldia

2020ko urria

“Ciencia y Tecnología en femenino” ekitaldi berrirako, Euskadiko Parke Teknologikoen Sareak arreta handiz aztertu ditu ikastetxeen egungo kasuistikak, eta ikus-entzunezko material eta online material interaktiboarekin lan egitea erabaki du. Ekitaldia ez da egongo egun zehatz baten martxan jartzera derrigortuta eta ikastetxeetako eskola-ordutegiaren barruan sar daiteke. Hala, Parke Teknologikoen Sarea telematikoki konektatuko litzateke zentroekin, ondoen datorkien eta adierazten dieten egun eta orduan.

Programa (iraupena: 2h)
1- Proiektuaren aurkezpen bideoa
a. Itziar Epalza (Euskadiko Parke Teknologikoen Sareko Zuzendari Nagusia)
b. Euskadiko Parke Teknologikoetan lanean diharduten emakumea zientifiko eta
teknologoen solasaldia

2- APTE-k urriaren 8an egindako jardunaldiaren laburpena
a. Handitan zer izan nahi dut? gidaren aurkezpena
b. Ikuskizun zientifikoa
c. Historiako emakume zientifikoen erakusketaren azalpena
3- On-line programazio tailerra: LEMPEL
4- Ekitaldi amaiera


Tailerraren informazioa
LEMPEL: Ariketa mental eta pentsamendu konputazionalaren jokoa.

Lempel pentsamendu konputazionala garatzeko jokoa da, algoritmika eta programazio hutsetik haratago doana. Gaur egungo gizartean, non garrantzitsua baita datuak azkar bidaltzea eta haien tamaina, informazio bera leku gutxiagotan (bitak) irudikatzeko modu bat aurkitu behar da. Horregatik, patroien ezagutzan oinarrituta, joko honek gero eta zailtasun handiagoko erronka batzuk proposatzen ditu, parte-hartzaileek testu-kateak konprimitu beharko dituzte informazio prozesamenduan sartzen diren bitartean

INFORMAZIO GEHIAGO

Octubre 2020

Para la nueva edición 2020 del proyecto de Ciencia y Tecnología en femenino desde la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco se ha analizado detenidamente las diferentes casuísticas actuales de los centros educativos y se ha decidido trabajar con material audiovisual y online interactivo que se pueda incluir dentro del horario lectivo de los colegios evitando condicionarles a un día concreto. De este modo la Red de Parques Tecnológicos se conectaría con los centros telemáticamente en la fecha y hora que mejor les venga e indiquen.

Programa (Duración: 2h)
1- Video presentación del proyecto
a. Itziar Epalza (Directora General de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi)
b. Charla con mujeres científicas y tecnólogas de la RPTE
2- Video resumen de la jornada organizada por APTE el 8 de octubre de 2020
a. Presentación de la guía ¿Qué quiero ser de mayor?
b. Espectáculo científico
c. Explicación de la exposición de mujeres históricas.
3- Taller on-line de programación: LEMPEL
4- Cierre de la sesión


Información taller
LEMPEL: juego de ejercicio mental y pensamiento computacional

Lempel es un juego para el desarrollo del pensamiento computacional que va más allá de la pura algorítmica y programación. En la sociedad actual donde es importante la rapidez de envío de datos y su tamaño, se debe encontrar una forma de representar la misma información en menos espacio (bits). Por ello, basándose en el reconocimiento de patrones, este juego propone una serie de retos de dificultad creciente donde los participantes tendrán que comprimir cadenas de texto mientras se introducen en el procesamiento de información.

MÁS INFORMACIÓN


Ez dago iruzkinik / No hay comentarios

Iruzkina publikatu / Publica un comentario