ABIAN DA 12 ETA 26 URTE BITARTEKO GAZTEEI ZUZENDUTAKO BELDUR BARIK 2020 LEHIAKETA // ARRANCA EL CONCURSO BELDUR BARIK 2020 PARA JÓVENES DE ENTRE 12 Y 26 AÑOS

  • Emakundek bultzatuta eta euskal erakunde guztien laguntzarekin, 11 urtez gazteen artean errespetua, berdintasuna eta indarkeria sexistaren prebentziorako jarrerak sustatzen daramatza Beldur Barik programak.
  • Lehiaketa 12 eta 26 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, eta programaren jarrera ikusarazten duten ikus-entzunezko lanak saritzen ditu.
  • Aurten sari-banaketa streaming bidez jarraitu ahal izango da beldurbarik.eus web gunean.

Gaur, irailak 11, Beldur Barik lehiaketaren 11. edizioari hasiera ematen zaio. Emakundek antolatzen du hamaika urtez martxan dagoen eta gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko asmoarekin egiten den lehiaketa hau, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien zein EUDELen babesa eta beste erakunde batzuen laguntzarekin: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza saila, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailaren Gazteria zuzendaritza, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) eta EITB. Proiektua 2009an sortu zen Berdinsarearen baitan, Emakundek eta EUDELek bultzatzen duten berdintasunaren aldeko euskal udalen sarean, alegia.

Beldur Barik lehiaketa programaren ekintza nagusietako bat da. Aurtengo edizioa berezia izango da, koronabirusak markatuta datorrelako. Ezohiko egoera honek gazteengana iristeko sare sozialetan eta webgunean indar handia jartzea ekarri du. Hala, inoiz baino gehiago ikusi da Beldur Barik Jarrera edonon eta edozein egoeratan sustatu beharra dagoela. Horregatik, aurtengo lehiaketak hiru lelo ditu: “Nik, etxean eta kalean Beldur Barik Jarrera”, “Nik, bakarrik eta taldean Beldur Barik Jarrera” eta “Nik, gau eta egun Beldur Barik Jarrera”. Urte berezi honetan ematen ari diren egoera guztietan Beldur Barik jarrera bultzatzea da lema hauen helburua.

Lehiaketa 12 eta 26 urte bitarteko gazteei zuzendua dago, eta adierazpen artistikoak saritzen ditu. Lan horiek neska-mutilek ezberdintasun egoerei Beldur Barik jarrerarekin nola egiten dieten aurre erakutsi behar dute; alegia, errespetua, parekidetasuna, askatasuna eta autonomia, elkarkidetza eta indarkeria sexistaren bazterketa irmoa adierazten dituzten jarrerekin.

2020ko edizio honetan, iazkoarekin alderatuta, ikus-entzunezko lanak bakarrik aurkeztu ahal izango dira, eta bideoak aurkezteko epea irailaren 14tik azaroaren 5era bitartean zabalik egongo da. Parte-hartzeko hiru kategoria daude: lehen kategorian, 12-13 urte bitarteko parte-hartzaileak izango dira; bigarren kategorian, 14-18 urte bitartekoak; eta hirugarrenean, 19-26 urte bitarteko gazteak. Urtero bezala, lehiaketan taldeka edo bakarka parte hartu daiteke (ikastetxe batek, gela batek, elkarte batek, eta abarrek izena eman dezake).

Beldur Barik 2020 Lehiaketako Sariak

Sariak honako hauek izango dira: Kategoria bakoitzeko 400 euroko saria eta 200 euroko aipamen berezi bana banatuko dira. Horrez gain, 300 euroko herri-bozkaketaren bitartez parte-hartze saria emango da. Baita ikus-entzunezko ekoizpen onenari 300 euroko saria emango zaizkio.

Aurten, lan sarituak 2020ko azaroaren 20an ezagutzera emango dira. Aurtengo sari-banaketara irabazleak eta sariak banatzeko ardura duten erakundeetako ordezkariak baino ez dira joango. Sari-banaketa www.beldurbarik.eus webgunean emango da zuzenean streaming bidez. Gainera, euskal artista ezberdinek sari-banaketa girotuko dute.

Ikus-entzunezko lan onenari saria Beldur Barik Jarrera! adierazteko kalitatezko komunikazio artistikoko baliabideak edota kodeak erabili dituen hiru kategorietako edozein lanari emango zaio. Parte-hartzeari saria, berriz, herri-bozketan boto gehien lortu dituen lanari emango zaio, Herri-bozketa azaroaren 11tik 13ra bitartean gauzatuko da, beldurbarik.eus web-gunearen bidez.

Beldur Barik Jarrera

Beldur Barik Lehiaketa ez da lehiaketa hutsa; izan ere, parte-hartzen duten proiektuek Beldur Barik jarrera islatu behar dute, kultura matxista eta indarkeria sexistaren formak eraldatzeko konpromiso pertsonal eta kolektiboa islatuz. Alde horretatik, kalitate tekniko edo artistikoaren gainetik, mezuaren kalitatea baloratuko da, bai eta hausnarketak eta eztabaidak sortzeko duen gaitasuna ere, nesken ahalduntzetik abiatuta, eta mutilek indarkeria matxista amaitzeko konpromisoa edo erantzukizuna hartzea.

Programari buruzko informazio guztia web gunean (www.beldurbarik.eus) zein sare sozialetan (Facebook, Twitter, Instagram, Spotify eta Tiktok) aurki daiteke.

Kontakturako:
  komunikazioa@beldurbarik.eus
emakunde.prensa@euskadi.eus  

  • El programa Beldur Barik, impulsado por Emakunde y con la colaboración de todas las instituciones vascas, lleva 11 años fomentando el respeto, la igualdad y las actitudes de prevención de la violencia sexista entre la juventud.
  • El concurso está dirigido a jóvenes de entre 12 y 26 años y premia trabajos audiovisuales que visibilicen la actitud del programa.
  • Este año la entrega de premios se podrá seguir vía streaming en la web beldurbarik.eus.

Hoy, 11 de septiembre, se inaugura la 11ª edición del concurso Beldur Barik. Este concurso que se lleva celebrando once años con la intención de prevenir la violencia sexista entre la juventud, está organizado por Emakunde y cuenta con el apoyo de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, EUDEL y otras instituciones: Departamento de Educación del Gobierno Vasco, Dirección de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y EITB. El proyecto se creó en 2009 en el seno de Berdinsarea, la red de ayuntamientos vascos por la igualdad que impulsan Emakunde y EUDEL.

El concurso Beldur Barik es una de las acciones principales del programa. La edición de este año es especial porque viene marcada por el coronavirus. En consecuencia, se pretende llegar a las personas jóvenes reforzando los mensajes a través de las redes sociales y la web. Ante la necesidad de promover la Actitud Beldur Barik en cualquier circunstancia, el concurso de este año cuenta con tres lemas: “Nik, etxean eta kalean Beldur Barik Jarrera” (Yo, en casa y en la calle Actitud Beldur Barik), “Nik, bakarrik eta taldean Beldur Barik Jarrera” (Yo, en solitario y en grupo Actitud Beldur Barik) y “Nik, gau eta egun Beldur Barik Jarrera” (Yo, noche y día Actitud Beldur Barik).

Los lemas tienen como objetivo impulsar la actitud Beldur Barik en todas las situaciones que se están dando en este año tan especial.

El certamen está dirigido a jóvenes de entre 12 y 26 años y premia las expresiones artísticas que muestran cómo chicas y chicos afrontan las situaciones de desigualdad con actitud Beldur Barik, es decir, con actitudes que expresen respeto, paridad, libertad y autonomía, solidaridad y un firme rechazo a la violencia sexista.

A diferencia del año pasado, en esta edición de 2020 sólo se podrán presentar obras audiovisuales y el plazo de presentación de los vídeos estará abierto del 14 de septiembre al 5 de noviembre. Al igual que el año pasado, este año también habrá tres categorías: en la primera categoría competirán las y los participantes de entre 12 y 13 años, en la segunda concursantes de entre 14 y 18 años y en la tercera, jóvenes de entre 19 y 26 años. Como todos los años, se puede participar en el concurso en grupo o individualmente (se puede inscribir desde un centro escolar, un aula, una asociación, etc.).

Premios Concurso Beldur Barik 2020

En total se repartirán 8 premios. Se le otorgará un premio de 400 euros al mejor trabajo de cada categoría. También se hará una mención especial de 200 euros en cada una de ellas. Además, se otorgará un premio a la participación de 300 euros, que se decidirá a través de una votación popular. Por último, la mejor producción audiovisual recibirá un premio de 300 euros.

Este año, los trabajos premiados se darán a conocer el 20 de noviembre de 2020. A la entrega de premios de este año sólo acudirán las personas ganadoras y las representantes de las instituciones responsables de la entrega de los premios. La entrega de premios se realizará en directo vía streaming qu ese emitirá a través de la web www.beldurbarik.eus. Además, diferentes artistas vascas amenizarán la entrega de premios.

Actitud Beldur Barik

Beldur Barik Lehiaketa no es un mero concurso audiovisual, los proyectos que participan deben reflejar la Actitud Beldur Barik, reflejando un compromiso personal y colectivo para transformar y hacer frente a la cultura machista y la violencia sexista. En este sentido, por encima de la calidad técnica o artística, se valorará la calidad del mensaje y su capacidad para generar reflexiones y debates a partir del empoderamiento de las chicas y el compromiso o responsabilidad de los chicos para acabar con la violencia machista.

Toda la información sobre el programa en la web (www.beldurbarik.eus) y en sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Tiktok).

Contacto:
  komunikazioa@beldurbarik.eus
emakunde.prensa@euskadi.eus  

Ez dago iruzkinik / No hay comentarios

Iruzkina publikatu / Publica un comentario