Okondoko Berdintasun Foroaren Bilera Birtuala. Foro virtual de Okondo del 2 de abril.

— Reunión Virtual del Foro de Igualdad de Okondo / Okondoko Berdintasun Foroaren Bilera Birtuala

En Okondo, nos reunimos un grupo de mujeres de manera virtual el 2 de abril, para encontrarnos, escucharnos y acompañarnos, dentro del Foro de Igualdad.

El hacerlo de manera virtual también fue un reto y a su vez supuso un paso más en el empoderamiento tecnológico de las mujeres.

La reunión se alargó hora y media y hubo momentos, alegres, tristes, de preocupación, de todo. Hemos querido recoger las preocupaciones y necesidades comentadas para compartirlas con vosotras.

 • Comentamos qué recursos hay contra la violencia machista en esta situación de confinamiento, situación muy difícil si se convive con el agresor. La técnica de igualdad explicó los recursos que se han reforzado, la campaña Mascarilla 19 y el tríptico sobre recursos en Okondo.
 • Nos preocupa la precariedad y poco prestigio de las trabajadoras de cuidados y limpieza, imprescindibles y nada valoradas.
 • Nos preocupa la vuelta  “a la normalidad”, pues hay mucha incertidumbre y no se sabe cómo va a ser. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, y es una situación muy dura. Necesitamos recursos para ayudar a todas estas personas.
 • Es durísimo lo que están viviendo familiares de personas fallecidas por coronavirus o no, pues no pueden ni acompañar y ser acompañadas. Están viviendo situaciones muy crueles, muy duras y necesitan ayuda psicológica y acompañamiento.
 • Vemos la necesidad de detectar a las personas que viven solas, de llamarles y acompañarlas.
 • En esta situación de confinamiento, viene bien salir a los balcones a aplaudir, es un momento de socializar, de estar con el resto, un rato muy agradable de vernos, que no estamos solas.


Okondon, herriko emakume talde batek bilera birtuala egin genuen apirilaren 2an, Berdintasun Foroaren barruan. Helburua, konfinamendu egoeran, gure artean batu, entzun eta laguntzea izan zen.

Era birtualean egitea ere erronka izan zen eta aurrerapauso garrantzitsua emakumeon ahalduntze teknologikoan.

Bilerak ordu eta erdi iraun zuen eta era guztietako momentuak egon ziren: alaiak, tristeak, kezkak, denetarikoak. Aipatu genituen kezka eta behar guztiak batu nahi izan ditugu zuekin partekatzeko:

 • Indarkeria matxistari, konfinamendu egoeran, aurre egiteko baliabideei buruz aritu ginen. Izan ere, erasotzailearekin bizitzea egoera horretan oso zaila eta gogorra izan behar da. Berdintasun teknikariak azaldu zuen zein baliabide indartu diren, Mascarilla 19 kanpaina eta Okondoko baliabideen triptikoa.
 • Kezkagarria da zaintza eta garbiketa lanetako langileen prestigio eza, ezinbestekoak direlako eta ez daudelako baloratuta.
 • Arduratu egiten gaitu nola itzuliko garen “normalitatera”, ez dakigulako nola izango den. Jende asko langabezian dago eta egoera oso gogorra da. Baliabideak behar ditugu horiei laguntzeko.
 • Oso gogorra da hildakoen familien egoera, heriotza koronabirusagatik izan ala ez. Ezin izan dute gaixoekin egon eta beraiekin ere ezin gara egon, laguntzeko. Egoera krudelak dira eta laguntza psikologikoa behar dute.
 • Bakarrik bizi diren helduak detektatu behar dira, deitzeko eta laguntzeko.
 • Konfinamiendu egoeran, oso ondo dator balkoietara ateratzera txalo egitera, sozializatzeko momentua da, besteekin egoteko, momentu ederra, bakarrik ez gaudela sentitzeko.

Ez dago iruzkinik / No hay comentarios

Iruzkina publikatu / Publica un comentario